VRH

datum narození

otec x matka

potomci

    << zpět  

 

H 28. 07. 2003

o: PEMCADER Tuxedo x m: Colwyn TIFFANY

 

psi: HARRIOT, HIGGINS

feny: HANNAH, HARMONY

 

G 02. 05. 2000

o: Colwyn CRACKNER x m: GOLDEN HANNI z Neuštejna

 

psi: GASPER

feny: GABRIELA, GASMIN, GOLDIE, GOOPY, GWENDY

 

F 01. 01. 1999

o: IRWING z Neuštejna x m: GOLDEN HANNI z Neuštejna

 

psi: FAUST, FLOYD, FORD, FOX, FRED

 

E 10. 03. 1998

o: IRWING z Neuštejna x m: GOLDEN HANNI z Neuštejna

 

psi: ETIENE

 

D 24. 02. 1997

o: HOBO v.Ghei x m: GOLDEN HANNI z Neuštejna

 

psi: DINO, DOMINIK, DOUGLES

feny: DIXI, DOLCE VITA, DORIS